Interactit utvecklar TILDA

Interactit är ett IT-företag som utvecklar och säljer det webbaserade utbildningsverktyget TILDA. TILDA är ett kraftfullt verktyg för att skapa, hantera och följa upp utbildning. TILDA riktar sig till sjukvården och används idag på ett 50-tal sjukhus av ett flertal enheter och ambulanser runt om i Sverige bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset och Region Örebro län.